Časopis Umění fyzioterapie - č. 2 - Noha

Kód: 7/XL27
190 Kč 173 Kč bez DPH
Vyprodáno
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Druhé číslo časopisu o fyzioterapii již v prodeji.

Časopis Umění fyzioterapie je primárně určen pro fyzioterapii, ergoterapii a lékařské obory. Inspirací může být všem zájemcům o zkušenosti, názory a poznatky získané z vlastní praxe autorů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Cílem je podat celistvý pohled na aktuálně řešenou problematiku, a tím umožnit její mezioborové propojení. Časopis se tak stává cenným a uceleným zdrojem potřebných informací.

Noha

Funkční a strukturální poruchy nohy ve fyzioterapii, ortopedii a diabetologii. Přehledové články významných odborníků z klinické praxe zachycující současný pohled na řešenou problematiku.

OBSAH 2. čísla


O DOSPĚLÝCH NOHÁCH

Bc. Clara-Maria Helena Lewitová (dříve Hermachová) v průběhu své mnohaleté praxe vytvořila vlastní přístup nazvaný Fyzioterapie funkce, který nyní předává v rámci kurzů a klinických konzultací.

Každý člověk je jiný. Je nemožné vše o lidských nohách zachytit do slov a vměstnat do článku. Každá noha má svůj charakter, stavbu, citlivost, způsob chování. Dokonce se často liší pravá a levá noha jednoho člověka!
Nohy, které máme, nám jsou darovány. Citlivé nebo necitlivé, dlouhé, krátké, úzké, široké, klenuté, ploché, s dlouhými, krátkými nebo i zahnutými prsty. To s sebou nese možnosti! Ale my toho nedbáme. Od prvních dnů našeho života si nohy schováváme, oblékáme, obouváme – a stěžujeme si na ně. A naše nohy jsou ochuzené, trpí.
Výbava, kterou jsme dostali, se během života mění, rozvíjí podle toho, jak s ní pracujeme. Citlivost, tvar a vlastnosti nohou jsou do jisté míry tvárné a víme-li, co nám chybí, můžeme aktivní prací mnoho změnit, naučit se.


STATICKÉ DEFORMITY PŘEDNOŽÍ – DIAGNOSTIKA A TERAPIE

MUDr. Jakub Rapi, IC klinika Brno, I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Cílem přehledového článku o statických deformitách přednoží je informovat čtenáře o šíři problematiky. Věnuje se jak etiologii, tak i diagnostice a konzervativní i operační terapii popisovaných deformit. Je kladen důraz na pochopení principu léčby.

  

 


FASCITIS PLANTARIS, SOUČASNÝ POHLED ORTOPEDA

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., Ortopedické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

Fascitis plantaris, někdy také označované pojmem ostruha patní kosti, je nejčastější příčinou obtíží v oblasti patní kosti. Příčinou je přetížení úponu plantární aponeurózy na ventrální část hrbolu patní kosti. Mezi rizikové faktory vzniku tohoto poškození patří obezita, přetěžování při sportu v nevhodné obuvi či při dlouhém stání. Pro diagnostiku je nejdůležitější klinické vyšetření včetně podrobné anamnézy, kde sledujeme možné vyvolávající faktory. Z dalších metod je možné scintigrafické vyšetření či magnetická rezonance. Terapie by měla být konzervativní se snahou o úpravu režimových opatření, vhodné obuvi pro dané sportovní odvětví a vhodnou fyzioterapií k odstranění rizikových faktorů. Z dalších metod užívaných k terapii je nejčastější aplikace kortikoidů, analgetická iradiace či aplikace rázové vlny.  Z nově používaných metod je to pak  lokální podání krevní plazmy bohaté na krevní destičky či botulotoxinu. Z operačních metod jsou v současné době preferované endoskopické metody, které jsou zatíženy menším rizikem komplikací, proti metodám otevřeným.


ŘEŠENÍ OBRN PERONEÁLNÍHO NERVU SVALOVÝM TRANSFEREM

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. - primář Traumatologie a vedoucí Traumacentra FN Olomouc, odborný garant a odpovědný zástupce IC Kliniky Brno
Mgr. Michaela Žváčková – vedoucí fyzioterapeutka IC Kliniky Brno

Paréza peroneálního nervu je handicapující stav vznikající z různých etiologických příčin. V klinickém obraze dominuje neschopnost přitáhnout špičku nohy a tím dochází k významné poruše stereotypu chůze. Nechirurgické řešení formou protetických pomůcek je možné, ale přináší pacientovi značný diskomfort v běžných aktivitách denního života. Možnost trvalého řešení přináší realizace svalového transferu, a to přenosem svalu tibialis posterior, který je pak schopen zajistit aktivní extenzi nohy. K dosažení dobrého funkčního výsledku je nutné dodržovat v předoperační přípravě i v pooperační rehabilitaci postupy aktivující transferovaný sval a minimalizující rizika selhání. Svalový transfer obnovující pohyb nohy při peroneální paréze významně zlepšuje kvalitu života pacienta.


SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. - 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Syndromem diabetické nohy je postiženo cca 6 % pacientů s diabetes mellitus, je jednou z nejčastějších příčin hospitalizace diabetiků (uvádí se jako hlavní příčina hospitalizace diabetiků až v ca 50%). Přibližně cca 70% netraumatických amputací dolních končetin je provedeno u diabetiků. V 85% předchází amputacím dolních končetin u diabetiků ulcerace, která je potenciálně léčitelná. Moderní multidisciplinární přístup k terapii syndromu diabetické nohy spojený s důslednou prevencí a edukací může redukovat množství amputací až o 70%.


VYUŽITÍ PRINCIPŮ POSTURÁLNÍ ONTOGENEZE PRO AKTIVACI STABILIZAČNÍ FUNKCE NOHY

Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D., Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno, Fakulta sportovních studií, Brno

V literatuře se stále častěji setkáváme s významem zdravé nohy pro správnou funkci celého pohybového aparátu. Noha je složitý komplex, jehož součástí je mnoho struktur. Nohy plní funkci statickou, tak i dynamickou a jsou rozhodujícím systémem v systému posturální stabilizace a lokomoce. Funkční schopnost chodidla je podmíněna zejména pružností nožní klenby, tlakovou distribucí zátěže, kvalitou odvalu chodidla a odrazu (Kolář & Vařeka, 2009). Pokud spolu nepracují všechny komponenty nohy v souladu, dochází k patologickým odchylkám a bývá porušena i funkce nohy. Postavením jednotlivých segmentů na noze a výškou podélné klenby je ovlivňováno správné postavení jednotlivých kloubů dolních končetin a celková postura. Vady nohou tak mají vliv na stoj a chůzi a jsou považovány za predispozici ke zranění pohybového aparátu, především dolních končetin (Levinger et al., 2010).


NOHY A V NICH UKRYTÉ REFLEXNÍ ZÓNY

Mgr. Klára Bubeníčková – Hanne-Marquardt Fussreflex® školící a terapeutické centrum Praha, www.terapea.cz, fyzioterapeutka, lektorka školy reflexní zónové terapie podle Hanne-Marquardt pro ČR a SK, www.rtn-fussreflex.cz

V přístupu k lidskému tělu i k nohám si můžeme nasadit různé „terapeutické brýle“. Jeden pohled může být ze strany fyzioterapie, další ze strany ortopedie, podologie i výrobce obuvi, nebo člověka, který se snaží vědomě a vnímavě pracovat se svým tělem a nohama. Jedna z možností je pohled na nohy jako na mikrosystém, tedy na projekci celého člověka do oblasti nohou.  Tuto souvislost mezi celkem a jeho částí můžeme ve fyzioterapii terapeuticky využít oběma směry. Nohy, tedy i z pohledu reflexní terapie zón na noze, zprostředkovávají kontakt s vnějším, ale i s vnitřním prostředím.


SPIRALDINAMIK® - NOHA

Lenka Kazmarová, fyzioterapeutka, učitelka konceptu Spiraldynamik® , www.spiraldynamik.cz

Proč nohy začnou bolet? Proč máme v dospělém, ale i čím dál tím více již v dospívajícím věku změny v postavení nohou? Co je příčina a co je důsledek? Jaký máme návod na používání svých nohou?
Příroda nás obdařila geniální konstrukcí nohy a celé dolní končetiny. Jak ji v průběhu života využijeme je závislé na tom, jak nohy používáme a jak se pohybujeme. Koncept Spiraldynamik®, terapeuticko-pohybový koncept umožňuje nové pohledy na lidské tělo a nabízí nové možnosti v terapii, diagnostice a učení pohybu u rozličných diagnóz nohou.


FELDENKRAIS® - METODA SOMATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

BcA. Jan Skovajsa a MgA. Tereza Hrdličková, Akreditovaní lektoři Feldenkraisovy metody®

Feldenkraisova metoda® (dále FM) je sebezkušenostní forma učení postavená na uvědomování sebe sama v pohybu. Využívá pohyb k rozvíjení celkového potenciálu člověka i ke zvyšování kvality jeho života. Přináší celostní pohled i přístup pro zlepšení fungování v oblasti fyzické i psychické. Spolu s Alexanderovou technikou a Body-Mind Centering je řazena mezi tzv. metody somatického vzdělávání (celý název užívaný v mezinárodním kontextu je The Feldenkrais Method® of Somatic Education). FM je uplatňována v mnoha různých oblastech, např. v pohybovém i osobnostním rozvoji člověka, v rehabilitaci, sportu, uměleckých oborech, psychologii, pedagogice či gerontologii. V současné době se dynamicky rozvíjí její uplatnění pro děti se specifickými potřebami (včetně dětí s PAS, DMO, odchylkami psychomotorického vývoje, genetickými onemocněními, poruchami učení atd.).


ŽIVOT NABOSO

Mgr. Pavla Pročková – fyzioterapeutka a rekreoložka, provozovatelka Vivo Barefoot Concept Store Hradec Králové

Barefoot, Born to Run, indiánský kmen Tarahumara, huarache sandálky, běh a chůze naboso, senzorický chodník, hmatová stezka... Pojmy, které před pár lety skoro nikdo neznal. Dnes patří na přední příčky pojmů vyhledávaných Googlem, na knihu Christophera McDougalla se v knihovně čeká rok, podnikají se hromadné výlety naboso a lidé si doma vyrábějí sandále a mokasíny. Tak trochu barefoot šílenství? Možná. Možná je v tom taky trochu vůně romantiky a dobrodružství, co nám v našich životech v paneláku tolik chybí. Ne každá taková vlna má nějaký podstatnější dopad.
Tahle ano. Rozsvítila obrovský reflektor na téma, které tou dobou patřilo hluboko na spodní příčky zájmu. Téma nohou, zdravého pohybu a obouvání. A za to jí patří veliký dík.


I ZA MLČÍCÍHO MLUVÍ JEHO BOTY!

Miroslava Štýbrová – renomovaná historička a kurátorka sbírky obuvi v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, autorka knihy Dějiny obouvání: boty, botky, botičky

Anglický dramatik irského původu George Bernard Shaw (1856 – 1950) napsal v jednom ze svých mnoha citátů, že kdyby někdo sestavil úplné muzeum vývoje lidské obuvi, hmotně by znázornil dějiny kultury od prostých počátků přes komplikované omyly a zvrácenosti po dnešní účelnost. A dánské přísloví tvrdí, že i za mlčícího mluví jeho boty! Ano, obuv je fantastickým zdrojem informací o nositeli, o úrovni daného společenství a jeho technické vyspělosti. A je rovněž důkazem o tom, kolika omylů a výstředností se lidstvo v průběhu staletí dopustilo v souvislosti s obouváním.


ROZHOVOR S VÁCLAVEM PÁTKEM – VÝSTUP NA KILIMANDŽÁRO V BOTECH STARÝCH 5.300 LET

19. 9. 1991 byla v Ötztalských Alpách v sedle Hauslabjoch ve výšce 3.210 m.n.n nalezena nejstarší evropská mumie – ledový muž, jež dostal jméno Ötzi. Ötzi z mladší doby kamenné, jehož stáří je 5.300 let, byl z větší části oblečený a obutý. Vše se stalo předmětem vědeckého bádání a zjistily se mnohé zajímavosti.

Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – světoznámý obuvnický expert, jehož práci pravidelně oceňovaly mezinárodní organizace, se zabýval zbylými částmi Ötziho obuvi a spolu s jeho kolegy vytvořil několik párů Ötziho bot – tento projekt byl zapsán mezi sto největších světových objevů. Jedny Ötziho boty byly věnovány horolezci Václavu Pátkovi, který si na vlastní kůži vyzkoušel vystoupat v nich Alpské vrcholy i Kilimandžáro. A jak sám říká, jen s málo kterými botami byl tak spokojený, jako s Ötziho. Jednoho červnového pátku jsme se za panem Pátkem vydali, abychom se dozvěděli více podrobností.


POKRAČUJTE, ZKOUMEJTE, HLEDEJTE – FUNKČNÍ POJETÍ MEDICÍNY JE NA ZAČÁTKU

prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., Záznam z Konference k nedožitým 100. narozeninám prof. Karla Lewita, www.ckp-dobrichovice.cz, www.karellewit.cz

V sobotu 23. 4. 2016 se v Centru komplexní péče Dobřichovice uskutečnila Konference k nedožitým 100. narozeninám prof. Karla Lewita. Dorazilo okolo 75 účastníků z 9 zemí (ČR, Slovensko, Francie, Polsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Rusko, Řecko), kteří vzpomněli na osobnost profesora Lewita profesně i osobně.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
MD Avatar autora | 11.7.2020
Skvělý nákup dekuji
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.